SOCIALE KWETSBAARHEID

TIJDSCHRIFTENBIBLIOTHEEK

BESCHRIJVING

Een ontwerp voor sociale kwetsbaarheid

Eenzaamheid is een groot verborgen probleem, paradoxaal vooral in stedelijk gebied. Door het wegvallen van een sociaal netwerk wordt dit ook wel sociale kwetsbaarheid genoemd. Naast dit persoonlijke leed, lijdt ook een buurt er (indirect) onder doordat de waardering voor de omgeving minder wordt. Dit beïnvloedt de sociale contacten weer en deze vicieuze cirkel lijkt zelfs de waarde van het vastgoed aan te tasten. In dit project zijn we op zoek gegaan naar oplossingen voor sociale kwetsbaarheid.

Niet stigmatiseren, maar activeren

De belangrijkste valkuil blijkt dat je je direct richt op de sociaal kwetsbare (mocht deze al makkelijk te vinden zijn). Doordat je, onbedoeld, een label opplakt maak je de situatie eigenlijk erger. Beter probeer je via schijnbaar eenvoudige stappen iemand te mobiliseren en bij de buurt te betrekken.

Tijdschriftenbibliotheek

Door bewoners in de flat te vragen tijdschriften te delen die men uitgelezen heeft, ontstaat een “tijdschriftenbibliotheek.”. De kracht is dat dit een voordeel heeft voor alle bewoners. Het vormt echter ook een subtiele handreiking naar de kwetsbare bewoners; het is immers heel makkelijk om zelf ook eens een tijdschrift mee te nemen en indirect leer je zo over je buren. Via korte reacties is het mogelijk om gedachtes over artikelen uit te wisselen. Misschien spreken ze eens af voor een kopje koffie?….


PROJECTINFORMATIE

Master: Xeï hulshoff

Projectcoördinator: Geert vd Boogaard

Wijze uilen: Dr. I.J. Mulder (TU Delft) & Dr. Ir. G.J. Pasman (TU Delft)

Vreemde eend: Y. van Alphen (Stichting DOEN)

Project partners: TU Delft & Stichting DOEN

Periode: Mei 2012 – Nov 2012

Lokatie: Rotterdam


Projectstatus: Test & Validatie
75%