IN-HUIS RECYCLING

COMMUNITY PLASTCS

BESCHRIJVING

Net als bij het gelijknamige project in Den Haag, vragen we ons af hoe kan het zo zijn dat de hoeveelheid afval per huishouden sinds 1960 verviervoudigd is, terwijl we serieuze milieuproblemen hebben. En waarom het meeste daarvan verbrand wordt en niet opnieuw gebruikt? Met andere woorden hoe sluiten we de materiaalkringlopen? Het sluiten van kringlopen betekend dat de verwerkende partij dezelfde is als de creërende partij, met andere woorden degene die het afval maken, zouden het ook moeten verwerken. Maar hoe doe je dat bij burgers, hoe wordt afval bij wijze van spreke binnen een huishouden gerecycled?

De stedelijke situatie

In Rotterdam hebben we bewust de dicht-stedelijke situatie opgezocht. Vaak wordt deze hoge dichtheid gebruikt als excuus om met een lagere recycling-niveau genoegen te nemen. Maar is dat wel terecht? Zijn er niet manieren te vinden waarmee, misschien tegen een lagere kwaliteitsnorm, toch zeer waardevolle resultanten geboekt kunnen worden.

In de Agniesebuurt zijn we ons gaan focussen op het creëren van een kunststof-kringloop. Samen met lokale partijen zoals de Deelgemeente Rotterdam Noord, de woningcorporatie Havensteder en het buurtcentrum De Nieuwe Banier zoeken we naar een manier om deze materiaal stroom in te zetten voor de belangen van de wijk. Je zou kunnen zeggen dat we de problemen in de buurt op willen lossen met de troep die ze zelf maakt.


PROJECTINFORMATIE

Master: Danny Houwing

Projectcoördinator: Frans Taminiau

Wijze uilen: Prof. B. Ninaber van Eyben (TU Delft) & Ir. A.G.C. van Boeijen (TU Delft)

Vreemde eenden: Bewoners uit de Agniesebuurt, Buurtcentrum De Nieuwe Banier & Perpetual Plastic Project.

Project partners: TU Delft, Deelgemeente Rotterdam Noord & Havensteder

Periode: Mei 2014 – Mei 2015

Lokatie: Rotterdam


Projectstatus: Research & Development
50%