ANBI Status

We hebben een ANBI status gekregen!

Het hebben van een ANBI status houdt in dat we door de belastingdienst erkend zijn als een algemeen nut beogende instelling. “Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut”, aldus de Belastingdienst.
Dit betekent dat we giften mogen ontvangen die u 100% van uw belasting kunt aftrekken. Daarnaast betalen we geen erf- of schenkbelasting.

Wilt u onze stichting of één van onze projecten steunen? Dan horen we dat natuurlijk graag!
Voor meer informatie kunt u mailen naar: info@mastersthatmatter.com